صفحه اصلی


 

آشنایی با مركز رشد فناوريهاي دارويي دانشگاه علوم  پزشكي زنجان

مركز رشد فناوريهاي دارويي دانشگاه علوم  پزشكي زنجان يكي از مراكز رشد وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي است كه در دوم آذر1389 مصادف با دورسوم ریاست جمهوری افتتاح و درزمينه حمايت وتجاري سازي ايده هاي برخواسته از هسته هاي فعال در زمينه فناوريهاي دارويي فعاليت مي نمايد. اين مركز در دانشگاه علوم پزشكي زنجان  پس از راه اندازي دانشكده داروسازي به جهت استفاده بهينه از امكانات ازمايشگاهي اين دانشكده و در راستاي فعال نمودن هسته هاي فن آور تأسيس گرديد.

از انجا كه علوم داروئي همانند ساير علوم سلامت در مسير رشدو توسعه پرشتاب قراردارد و بدليل جايگاه و اهميتي كه دارو در سلامت جامعه و بهبود شاخصهاي زندگي سالم دارد، حركت در مسير توسعه فناوريهاي داروئي نه يك مطلوب، كه يك ضرورت بوده است.

مركز رشد فن آوريهاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي زنجان  مهمترين استراتژي خود را به پذيرش و استقرار واحدهائي نموده است كه در زمينة فناوري دارويي منطبق با علوم روز و نيازهاي اساسي جامعه فعاليت مي نمايند.

در حال حاضر و با امكانات موجود ، اين مركز پذيرش واحدهايي كه در زمينه هاي مختلف علوم و فناوريهاي دارويي فعاليت مي نمايند و فعاليت آنها توجيه فني و اقتصادي لازم رادارا بوده و در راستاي علوم و دانشهاي نوين است ، در اولويت قرار داده است.

در شرايط فعلي اين مركز آمادگي تحت پوشش قراردادن 6 واحد فناوري را دارا مي باشد و طي دو سال آينده متناسب با ميزان موفقيت در ارائه خدمات ( تخصصي،آزمايشگاهي،اداري، پشتيباني و...)و تقاضا براي پذيرش هسته هاي بيشتر جهت ايجاد فضا و تامين تجهيزات بيشتر ، برنامه دقيق ارائه خواهد گرديد.

مديريت اين مركز از افراد متخصص و با تجربه در زمينه تحقيقات توليد فرآورده هاي دارويي دعوت به همكاري نموده و سپس با ايجاد يك شوراي تخصصي هسته هاي متقاضي ، طرحهاي ارائه شده كارشناسي و ارزيابي خواهند شد. اين مركز اميدوار است در اولين سال فعاليت خود حداقل 5 شركت موفق در توليد فرآورده هاي دارويي را پذيرش و كمك نمايد.