Get Adobe Flash player

آيين نامه اسقرار واحدهاي فناور

آيين نامه اسقرار واحدهاي فناور در مركز رشد فناوريهاي دارويي

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 

مقدمه:

مركز رشد فناوريهاي دارويي دانشگاه علوم  پزشكي زنجان يكي از مراكز رشد وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي است كه در خرداد 1389 افتتاح و درزمينه حمايت وتجاري سازي ايده هاي برخواسته از هسته هاي فعال در زمينه فناوريهاي دارويي فعاليت مي نمايد. اين مركز در دانشگاه علوم پزشكي زنجان  پس از راه اندازي دانشكده داروسازي به جهت استفاده بهينه از امكانات ازمايشگاهي اين دانشكده و در راستاي فعال نمودن هسته هاي فن آور ،  مركزرشد فناوريهاي داروئي تأسيس گرديد.

از انجا كه دانش داروسازي همانند ساير علوم در مسير رشدو توسعه قراردارد و بدليل جايگاه و اهميتي كه در سلامت جامعه و بهبود شاخصهاي زندگي سالم و همچنين جايگاهي كه در اقتصاد جهان دارد و همواره (در كنار تسليحات نظامي و نفت) يكي از سه كالاي اول در تجارت جهاني دارو، بوده است، مركز رشد فناوريهاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي زنجان  مهمترين استراتژي خود را به پذيرش و استقرار واحدهائي نموده است كه در زمينة فناوري دارويي منطبق با علوم روز و نيازهاي اساسي جامعه فعاليت مي نمايند.

در حال حاضر و با امكانات موجود ، اين مركز پذيرش واحدهايي را كه در زمينه هاي مختلف علوم و فناوريهاي دارويي فعاليت نمايند و فعاليت آنها توجيه فني و اقتصادي لازم رادارا بوده و در راستاي علوم و دانشهاي نوين باشد، در اولويت قرار داده است.

در شرايط فعلي اين مركز آمادگي تحت پوشش قراردادن 6 واحد فناوري را دارا مي باشد و طي دو سال آينده متناسب با ميزان موفقيت در ارائه خدمات ( تخصصي،آزمايشگاهي،اداري، پشتيباني و...) و تقاضا براي پذيرش هسته هاي بيشتر جهت ايجاد فضا و تامين تجهيزات بيشتر ، برنامه دقيق ارائه خواهد داد.

مديريت اين مركز از افراد متخصص و با تجربه در زمينه تحقيقات توليد فرآورده هاي دارويي دعوت به همكاري نموده و سپس با ايجاد يك شوراي تخصصي هسته هاي متقاضي ، طرحهاي ارائه شده كارشناسي و ارزيابي خواهند شد. اين مركز اميدوار است در اولين سال فعاليت خود حداقل 5 شركت موفق در توليد فرآورده هاي دارويي را پذيرش و كمك نمايد.

 

1- مزاياي استقرار در مركز رشد فناوري هاي دارويي

بطور خلاصه مزاياي عمده استقرار در اين مركز به شرح زير هستند:

- فراهم بودن دفتر كارو زير ساختهاي اداري لازم ، وارائه خدمات پشتيباني علمي و مشاوره اي براي فعاليت شركتها و موسسات

- بهره گيري و استفاده از امكانات آزمايشگاهي و تخصصي دانشكده داروسازي

- تسهيل در روند استفاده از بعضي تسهيلات ، با توجه به روابط مركز رشد با سازمانها و نهادهاي دولتي و غير دولتي

- برخورداري از هم افزايي علمي و فني ،تبادل نظرات و همفكري در زمينه هاي گوناگون براي شركتهاي حاضر در مركز رشد.

 

2- انواع واحدهاي فناور قابل پذيرش در مركز رشد فناوریهای دارويي .

- هسته هاي تحقيقاتي توليدي نوپا در كليه ي زمينه هاي علوم و فناوريهاي دارويي

- موسسات تحقيقاتي توليدي فناور محور

-واحدهايR&D شركت هاي توليدي به منظور بهبود روشهاي توليد يا كنترل كيفي فرآورده هاي موجود

- شركت هاي خدمات مهندسي مرتبط با صنايع دارويي

- شركت هاي خصوصي توليدي مستقل با هدف خلق محصولات جديد و يا بهبود روشهاي توليد وبا كيفيت از فرآورده هاي موجود

 

3-انواع مراكز رشدي كه به واحدهاي فوق ارائه خدمت مي كنند:

 • مركز رشد

 • مركز رشد مقدماتي

 • مركز چند مستاجره

1-3-تعريف وجايگاه مركز رشد

شركتهاي كوچك ومتوسط در رونق اقتصادي ، توسعه ي فناوري و به تبع آن ، كار آفريني نقش موثري دارند. با اين حال مسلم است كه اين شركتها در شروع كار با خطرات گوناگوني مواجه هستند و براي عبور از مراحل اوليه  بايد ريسك هايي را تحمل كنند .مراكز رشد زير ساخت هاي لازم براي كاهش ريسك اين شركتها را فراهم مي كنند تا بتوانند به اهداف تكنولوژيك خود برسند. مدت استقرار شركتها در اين مراكز رشد از 2تا 5 سال تغيير مي كند. خدماتي كه در مراكز رشد به موسسات وهسته ها ارائه مي شود به تفكيك در قسمت خدمات وپشتيباني ، خدمات آزمايشگاهي وبازار يابي آمده است. بخشي از اين خدمات بصورت اعتباري و بخشي بايد توسط واحدها پرداخت شود، كه پس از دوره  انكو باتوري با ضوابط و شرايط مركز از هسته يا موسسه باز پس گرفته مي شود .

2-3- تعريف و جايگاه مركز رشدمقدماتي

دوره اي است كه در آن افراد يا گروههاي مستعد كه ايده هايي در زمينه فناوري دارند مشاوره وآموزشهاي لازم براي آشنايي با بازار ، شناسايي گروه كاري ، تثبيت ايده و كسب هويت حقوقي مستقل داده مي شوند . با موفقيت در اين دوره وكسب هويت حقوقي مستقل ، واحدهاي نوپا مي توانند متقاضي استقرار در مركز رشد شوند. زمان اين دوره شش ماه است كه با تصويب مدير مركز رشد تا 9 ماه قابل افزايش است . خدمات ارائه شده به هسته ها در اين دوره محدود است و بخشي از آن بصورت كمك بلاعوض ، بخشي بصورت اعتباري و باقيمانده بايد توسط واحدها پرداخت شود

 

3-3- تعريف و جايگاه مركز چند مستاجره :

شركتهاي خصوصي مستقل كه فعاليت آنها در راستاي اهداف مركز رشد باشد و توسط سرمايه گذاري خصوصي و يا حمايت سازمانهاي دولتي و غير دولتي از قبل تاسيس گرديده اند، مي توانند در صورت وجود امكانات و فضاي ساختماني اضافي در مركز رشد بعنوان شركت خصوصي مستقل در مركز، بعنوان شركت چند مستاجره پذيرش شوند. مسئوليت هاي اجرايي و مالي و تعهدات اين گونه شركتها بعهده خود آنها مي باشد و از طريق مركز رشد فقط فعال بودن آنها در زمينه ايده تعريف شده ارزيابي و نظارت مي شود. اين شركت ها بايد كليه هزينه هاي استفاده از فضا و خدمات را طبق   تعرفه هاي سيستم چند مستاجره مركز رشد در مدت استقرار پرداخت نمايند.

 

4-معيارهاي پذيرش واحدهاي متقاضي جهت استقرار در مركز رشد

 • داشتن ايده مناسب متكي بر فناوري

 • معرفي تيم كارآفرين متناسب با زمينه فعاليت

 • داشتن برنامه كاري متكي بر ابزار (Business Plan )

 • پذيرش موسسات غالباً بر اساس زمينه هاي اولويت دار و تأييد شده توسط مركز رشد صورت  مي پذيرد.

 • موسسساتي كه در يكي از موارد فوق ضعف داشته باشند در صورت داشتن شرايط ديگر، بعنوان هسته فناوري در دوره رشد مقدماتي پذيرفته مي شوند.

5- شرايط عمومي استقرار در مركز رشد

 • متقاضيان داراي شخصيت حقوقي (شركت يا موسسه ثبت شده ياآماده ثبت ظرف مدت معين) باشند.

 • فعاليت موسسه بر روي يك ايده فناورانه خاص كه داراي توجيه فني و اقتصادي است متمركز شده باشد.

 • اعضاء اصلي حداقل داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري باشند.

 • حداقل يك نفر به صورت تمام وقت در محل استقرار موسسه حضور داشته باشد.

 

6- شرايط عمومي استقرار در مركز رشد مقدماتي

 • عضويت حداقل دونفر با مدرك كارشناسي ارشد يا بالاتر

 • يكي از اعضاي هسته مي تواند دانشجوي ترم آخر كارشناسي ارشد و يا داروسازي باشد.

 • حداقل حضور يك نفر از اعضاءيا نماينده تام الاختيار ايشان در محل استقرار

 

7- تعهدات موسسات در مركز رشد

تعهداتي كه واحدها در صورت استقرار درهريك از مراكز رشد ملزم به انجام آن هستند، عبارتند از:

 • رعايت ضوابط و مقررات مركز رشد

 • تلاش فعال در جهت دستيابي به اهداف كمي و كيفي برنامه ارائه شده

 • پرداخت هزينه ها طبق تعرفه و باز پرداخت اعتبارات دريافتي در مدت تعيين شده

 

8- انواع خدمات قابل ارائه به واحدهاي فن آوري

 

1-8- خدمات پشتيباني

خدمات پشتيباني زير از طرف مركز به واحدهاي فناور ارائه مي گردند:

الف) خدمات اداري

 • دفتر كار

 • تجهيزات اداري

 • خدمات منشي گري

 • خدمات تايپ و تكثير

 • خدمات كارپردازي

 • نقليه

 • سالن اجتماعات و سالن كنفرانس

 

ب) خدمات رايانه اي

 • كامپيوتر

 • اتصال به شبكه LAN و دسترسي به امكانات موجود در شبكه

 • اختصاص E- Mail و فضاي لازم براي ايجاد Home Page

 • ساير تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري در صورت امكان

 • امكان دسترسي به خدمات كتابخانه اي دانشگاه

از آنجا كه واحد هاي فناور، برحسب زمينه فعاليتشان نياز به خدمات متنوع آزمايشگاهي دارند، به منظور گسترش اينگونه خدمات، امكان استفاده از كليه امكانات دانشكده داروسازي و نيز خدمات ساير مراكز در قالب شبكه همكار ويا عقد موافقتنامه هاي همكاري فراهم خواهد شد.

 

2-8- خدمات مشاوره اي

الف- آموزش

بهره مندي از آموزش هاي عمومي و تخصصي مرتبط، نقش مهمي در ارتقاء سطح قابليتها و توانمنديهاي كارآفرينان و در نتيجه رشد و بالندگي موسسات شكل گرفته توسط آنان دارد. از اين رو، يكي از خدمات مهم اين مركز رشد ارائه اين گونه آموزشها به موسسات مستقر است. در اين راستا ، بخش آموزش واحد خدمات مشاوره اي برآورد نياز هاي آموزشي واحدها و برنامه ريزي براي ارائه خدمات آموزشي در زمينه هاي كارآفريني و كارتيمي، تدوین طرح تجاري، مديريت، بازاريابي، امورحقوقي وساير آموزشهاي عمومي مورد نياز هسته ها و موسسات را بر عهده دارد. بعلاوه اين مركز پذيرش شركتهايي را كه در زمينه هاي خدمات آموزشي مرتبط با نيازهاي صنعت فعاليت مي نمايند را در برنامه كاري خود قرارداده است.  شركتهايي كه در زمينه ارائه خدمات آموزشي فعاليت مي نمايند موظف به تدوين و ارائه دوره هاي آموزشي مرتبط با نيازهاي واحدهاي فناور با هماهنگي دانشكده داروسازي مي باشند.

ب) مشاوره

در كنار برگزاري دوره هاي آموزشي ، ارائه خدمات مشاوره اي با بهره گيري از مشاورين متخصص در زمينه هاي زيربرنامه ريزي شده و براساس در خواست واحدها قابل ارائه به آنهاست :

1- مشاوره حقوقي

2- مشاوره اقتصادي و شناخت بازار

3- مشاوره تخصصي دارويي

4- مشاوره مهندسي سخت افزاري و نرم افزاري در زمينه هاي مختنلف علوم دارويي از طريق مشاورين داخلي و خارج

5- مشاوره مهندسي طراحي صنعتي در زمينه هاي علوم دارويي از طريق مشاوران داخلي و خارجي

 

3-8- خدمات بازاريابي

در راستاي نيل به اهداف مركز رشد و ارائه خدمات متناسب به موسسات، واحد بازاريابي اهداف ذيل را دنبال مي كند:

1- مشاوره و راهنمايي براي بازاريابي دستاوردهاي واحدهاي مستقر در مركز رشد

2- بهره گيري از دانش فني كسب شده جهت توليدات صنعتي و ايجاد بازارهاي مجازي عرضه و تقاضاي فناوري

3- پروژه يابي بر اساس نيازهاي مراكز آموزشي، پژوهشي، خدماتي و صنعتي دولتي و غير دولتي و اطلاع رساني مناسب در راستاي اجراي پروژه هاي موفق توسط واحدهاي مستقر در مركز رشد

4- بستر سازي زمينه های همكاري واحدهاي فن آوري در مركز رشد با مراكز آموزشي ، تحقيقاتي ، صنعتي و دستگاههاي اجرايي با هدف استفاده بهينه از امكانات و تجهيزات موجود و تمركز توانمنديها

5- برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با بازاريابي با هدف كسب دانش لازم جهت حضور موثرتر و موفقتر در عرصه رقابت با شركتهاي رقيب

6- نظر به اينكه يكي از عوامل موفقيت موسسات نقدينگي مناسب مي باشد، واحد بازاريابي تسهيلات مالي ارائه شده در بخشهاي مختلف دولت و متقاضيان مشاركت و سرمايه گذاري خصوصي را شناسايي كرده و با بستر سازي مناسب زمينه استفاده از تسهيلات ارائه شده را براي واحدها فراهم مي سازد.

دستورالعمل و گردش كار پذيرش هسته ها و واحدهاي فناوري در مركز رشد فناوريهاي دارويي دانشگاه علوم پزشکی زنجان

1- هدف و دامنه كابرد:

نحوه انجام مراحل مختلف فراخوان، رسيدگي به درخواستهاي متقاضيان و پذيرش استقرار آنها در مركز رشد فن آوري هاي دارويي.

 

2- تعاريف:

هسته / واحد فناوري حمايتي:

واحدهاي فناوري كه در مركز رشد مقدماتي مركز پذيرش مي شوند.

واحد فناوري پوششي:

واحد هاي فناوري كه در مركز رشد فناوري پذيرش مي شوند.

واحد فناوري مستقل:

واحدهاي فناوري كه در فضاهاي چند مستاجره مركز رشد پذيرش مي شوند.

مركز رشد واحدهاي فناوري (انكوباتور):

مركز رشد يا انكوباتور، مركزي است كه با در اختيار قراردادن امكانات و خدمات از يك سو و مشاوره هاي لازم در زمينه هاي فني، مديريتي، حقوقي و... از سوي ديگر به ايجاد پرورش و توسعه واحدهاي نوپا اعم از شركتهاي خصوصي و يا دولتي كمك نموده و آنها را تحت پوشش قرارمي دهد. مدت استقرار موسسات در اين هسته ها و مركز معمولاً بين سه تا پنج سال است و دريافت خدمات در قبال پرداخت هزينه  و براساس تعرفه هاي مصوب از محل اعتبارات تخصيص يافته به موسسات مي باشد.

مركز رشد مقدماتي( پيش انكوباتور):

پيش انكوباتور عبارت است از مجموعه هايي از واحد ها يا هسته هاي فناوري كه يا ماهيت حقوقي ندارند(آمادگي ثبت شركت يا موسسه را نداشته باشند) و يا از نظر شروط پذيرش براي دوره انكوباتوري ضعف هايي دارند. مدت اسقرار هسته هاي فناوري در اين دوره حداكثر 9 ماه است ودر طول اين مدت، موظف به تعريف ايده محوري و يا تامين نيروي انساني و تقاضا براي استقرار در مركز رشد مي باشند. خدمات ارائه شده به هسته هاي پذيرش شده در اين دوره محدود و رايگان خواهد بود.

فضاهاي چند مستاجره:

فضاهايي با امكانات اداري و اطلاع /رساني مطلوب كه موسسات رشد يافته در قبال پرداخت هزينه هاي مربوطه در اين محل ها مستقر مي شوند.

 

3- شرايط پذيرش :

پذيرش واحدهاي متقاضي جهت استقرا در مركز رشد بر اساس معيارهاي زير انجام مي گيرد:

- ايده مناسب متكي برفناوري

- تيم كارآفرين و متناسب با زمينه فعاليت

- برنامه اقتصادي متكي بر بازار

موسساتي كه در يكي ازموارد فوق ضعف داشته باشند در صورت داشتن شرايط ديگر، به عنوان هسته فناوري در مركز رشد مقدماتي نحت حمايت قرارمي گيرند.

 

3-1- شرايط پذيرش در مركز رشد

1- متقاضيان داراي شخصيت حقوقي(شركت يا موسسه ثبت شده) باشند.

2- فعاليت موسسه برروي يك ايده خاص كه داراي توجيه فني و اقتصادي است متمركز شده باشد.

3- اعضاء اصلي حداقل داراي مدرك كارشناشي ارشد يا دكترا( ترجيحاًداروسازي ) باشند.

4- حداقل يك نفر به صورت تمام وقت در محل استقرار موسسه حضور داشته باشند.

5- ارائه برنامه كاري (Business Plan )

6- معرفي مشاور علمي مورد تاييد مركز

 

3-2- شرايط پذيرش در مركزرشد مقدماتي

- عضويت حداقل دونفربا مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا(ترجيحاً داروسازي)

- حداقل حضور يك نفر از اعضاء در محل استقرار

يكي از اعضاء هسته مي تواند دانشجوي ترم آخر كارشناسي ارشد يا دكترا(ترجيحاً داروسازي) باشد.

3-3- شرايط پذيرش در فضاهاي چند مستاجره :

واحدهاي فناور خصوصي متقاضي استقرار در مركز، كه بنا به مدارك ارائه شده توسط خودشان و يا تشخيص كميته پذيرش ، از بنيه لازم جهت پرداخت هزينه هاي خدمات مركز برخوردار باشند يا موضوع تشخيص كاري آنها در اولويت اصلي فعاليت مركز نباشد، در صورت احراز حد نصاب امتياز تيمي، تحت عنوان موسسات مستقل در فضاهاي چند مستاجره مركز مستقر شده و هزينه خدمات را ماهيانه پرداخت خواهند نمود.

 

4- مراحل ارزيابي و نظارت فن آوري بعد از استقرار:

1- شركت فن آوري بايد هر 3 ماه يكبار گزارش كتبي پيشرفت كار خود را به مديريت مركز ارائه نمايد.

2- مديريت مركز پس از دريافت گزارش، پيشرفت كارشركت فن آور را در كميته تخصصي ذيربط بررسي و در صورت تاييد پيشرفت كار با ادامه حضور ايشان موافقت مي نمايد.

3- در صورتي كه كميته تخصصي ذيربط ، پيشرفت كار شركت فن آور را مطلوب تشخيص ندهد مراتب را به مديريت مركز منعكس و مديريت مركز نيز طي تذكر كتبي از شركت فن آور تقاضاي تسريع در دستيابي به فن آوري مورد هدف را مي نمايد.

4- در صورتيكه شركت فن آور طي دو مرحله 3 ماهه پيشرفت مطلوبي نداشته باشد وكميته تخصصي ذيربط پيشرفت كار شركت فن آور را مطلوب تشخيص ندهد مراتب نحوه ادامه حضور و نحوه بازپرداخت هزينه هاي صورت گرفته در شوراي مركز طرح و اخذ تصميم خواهد شد.

5- در خصوص شركتهاي مستقركه پيشرفت كار آنها مطابق برنامه مي باشد، مركز رشد بموازات پيشرفت كا آنهار مراتب نحوه سرمايه گذاري ايشان را جهت توليد انبوه محصولات مورد نظر از طريق سازمانها و دستاوردهاي ذيربط پيگيري مي نمايد.

 

5- روش اجرا

چكيده مراحل جذب يك واحد فناوري در مركز رشد فناوريهاي داروئي دانشگاه علوم پزشكي زنجان در جدول 1 و فلوچارت 1 آمده است .

جدول 1 : مراحل و روش پذيرش واحدهاي فناور در مركز رشد فناوريهاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

مرحله

فعاليت

مسئوليت

مدارك

سوابق

توضيحات

1

فراخوان پذيرش و دريافت تقاضاها

واحد پذيرش با همكاري روابط عمومي

بر اساس فرمهاي اعلام شده در فراخوان

اعلاميه فراخوان

به صورت مستمر يا دوره اي و با آگهي انجام مي شود .

2

جلسه توجيهي و ارائه فرم پذيرش

واحد پذيرش

-

فرم پذيرش

به صورت گروه هاي چند نفره برگزار مي شود.

3

تكميل فرم پذيرش

نماينده واحد يا هسته

-

فرم پذيرش

-

4

بررسي اوليه فرمهاي تكميل شده و رفع نقايص و كسب نظر كارشناسي از مشاور

واحد پذيرش

-

فرم پذيرش

بازخواني فرم پذيرش و بررسي امكانپذيري فني ايده با كسب نظر كارشناسي مشاور ايده يا مشاورين علمي مركز رشد

5

جلسه مصاحبه با تمام اعضاي هسته

( تيم كاري) واحد

واحد پذيرش

-

فرم امتياز بندي

اعضاي كميته مصاحبه كننده شامل : رئيس مركز ، معاونين ، مديران واحدها ، مدير انكوباتور يا مشاور علمي مركز رشد

6

جمع بندي نظرات و امتيازات

واحد پذيرش + كارشناسان (كميته تخصصي )

-

فرم امتياز بندي

پس از جمع بندي امتيازات ، مطابق ضوابط پذيرش اقدام مي شود.

7

طرح در شوراي مركز رشد

واحد پذيرش

-

-

-

8

اعلام مصوبه به هسته يا واحد فناور

واحد پذيرش

مصوبه شوراي مركز رشد

-

به صورت كتبي و با امضاء رئيس مركز

9

جلسه بررسي نيازها و توافق با فناور در مورد موارد قرارداد

واحد پذيرش

فرم قرارداد آيين نامه هاي ذي ربط

-

-

10

عقد قرارداد استقرار

رئيس مركز

-

-

در سه نسخه واحد يا هسته مدير مركز امور مالي

مقررات و شرايط ويژه استقرار واحدهاي فناور در دوره رشد مقدماتي

1-واحد فناور ضمن تائيد صحت كليه اطلاعات و مدارك ارائه شده به مركز رشد ، اعلام مي دارد كه در صورت اثبات خلاف هركدام آنها ، مركز رشد مجاز به فسخ يكطرفه توافقهاي خود با واحد خواهد بود.

2-واحد فناور مطلع است كه مدت استقرار در دوره رشد مقدماتي ، 6 ماه است كه حداكثر به مدت 3 ماه ديگر قابل تمديد مي باشد و در خاتمه اين مدت ، موظف به تخليه محل استقرار مي باشد .

 

3-واحد فناور متعهد مي شود ضوابط استقرار در دوره رشد مقدماتي شامل موارد زير را رعايت نمايد:

1-3- ارائه برنامه كاري و زمان بندي حضور اعضاء واحد فناور

2-3- رعايت شئونات كاري و اخلاق اسلامي در مركز رشد

 

4- جهت انجام كليه امور اداري نماينده تام الاختيار از طرف واحد فناور به مركز رشد معرفي گردد.

5- واحد فناور، موظف به بهره گيري از يك مشاوره علمي در زمينه تخصصي اعلام شده و همچنين به كارگيري نيروهاي متخصص و با مهارت كافي در انجام امور فناوري و پروژه ها مي باشد.

6- واحد فناور موظف است در كليه دوره هاي آموزشي و مشاوره اي پيش بيني شده از طرف مركز رشد بصورت فعال شركت نمايد.

7- واحد فناور ملزم به ارائه گزارش كتبي با تناوب 3 ماهه و ارائه سمينار از فعاليت خود مي باشد.

8-واحد فناور متعهد مي شود  در ارزيابي رشد علمي و مديريتي كه بر اساس برنامه ارائه شده توسط واحد انجام مي گيرد ، با مديريت مركز رشد ، همكاري نمايد.

9- كليه مكاتبات واحد فناور با ارگانها ، سازمانهاي دولتي و غير دولتي با اطلاع و تائيد مركز رشد انجام مي شود.